1

What Does esomeprazole 40mg giá Mean?

News Discuss 
Chưa có nghiên cứu đầy đủ khi dùng esomeprazol ở người mang thai. Trên động vật, chuột cống trắng uống esomeprazol liều 280 mg/kg/ngày (gấp 57 lần liều dùng trên người tính theo diện tích bề mặt cơ thể) và thỏ uống liều 86 mg/kg/ngày (gấp 35 lần liều https://francesx852nub9.theobloggers.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story