1

رازهای جذب فرصت ها

News Discuss 
شما می‌توانید با تغییر ایده‌ها و محصولات قبلی خود، آن‌ها را در قالب یک محصول جدید روانه‌ی بازار کنید. در دوره نخبگان قانون جذب و موفقیت هم، میتوانید خودتان را به خوبی بشناسید و هم قدرت تشخیص اقدامات مناسب برای رسیدن به هر هدفی را پیدا خواهید کرد. وبلاگ کتابخانه https://socialeweb.com/story13391352/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story