1

یک ترفند ساده برای طراحی سایت ویلا آشکار شد

News Discuss 
شخصیت برجستهای مانند خواجه نظامالملک، وزیر مقتدر سلجوقی و بنیانگذار مدارس نظامیه که حکم دانشگاههای امروز را داشتند، به رغم اشتغالات فراوان و طولانی بودن مسیر، هر دو هفته یکبار از ری به آنجا رفت و آمد داشت تا از محضر بزرگان آن سامان توشه بردارد. او با استفاده https://felixx009o.wikigop.com/9138837/طراحی_سایت_ویلا_آنها_آمار_واقعا_دلالت_دارد_چیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story